Профил

0044

ВАЖНИ ЧАСТИ ОТ C# КОДА
(<< към съдържанието в изходната тема <<)

1) Изпращане на e-mail
2) Съдържание2
3) Съдържание3
4) Съдържание4
5) Съдържание5
6) Съдържание6
7) Съдържание7
8) Съдържание8
9) Съдържание9
10) Съдържание10
11) Съдържание11
12) Съдържание12
13) Съдържание13
14) Съдържание14
15) Съдържание15
16) Съдържание16
17) Съдържание17
18) Съдържание18
19) Съдържание19
20) Съдържание20


___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

ИЗПРАЩАНЕ НА E-MAIL
1. System.Net.Mail.MailMessage MyMailMessage = new System.Net.Mail.MailMessage("to mail", "from mail", "subject","text");
2. MyMailMessage.IsBodyHtml = false;
3. System.Net.NetworkCredential mailAuthentication = new System.Net.NetworkCredential("user", "password");
4. System.Net.Mail.SmtpClient mailClient = new System.Net.Mail.SmtpClient ("smtp adress", 587);
5. mailClient.EnableSsl = true;
6. mailClient.UseDefaultCredentials = false;
7. mailClient.Credentials = mailAuthentication;
8. mailClient.Send(MyMailMessage);

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ2

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ3

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ4

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ5

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ6

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ7

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ8

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ9

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ10___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ11

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ12

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ13

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ14

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ15

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ16

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ17

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ18

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ19

___ ||| ___ << ___ >> ___ ^^

СЪДЪРЖАНИЕ20

Анонимни потребители не могат да коментират. Влез или се регистрирай.
Организация за информационни услуги

Категории · Архив

рекламирай тук
Най-често коментират